Održane radionice praćenja indikatora rada HMS

Radionice vezane uz praćenje indikatora radahitne medicinske službe Radionice vezane uz praćenje indikatora rada hitne medicinske službe održane su 20. listopada 2010. godine u prostorijama Hrvatskog liječničkog zbora u Zagrebu, u organizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu u suradnji s  Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo te Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske.Radna skupina za organizaciju i provedbu radionica organizirala je i provela je dvije zasebne radionice: za koordinatore praćenja indikatora iz izvanbolničke hitne medicinske službe, te za koordinatore imenovane u bolnicama.Praćenje indikatora rada hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj sastavni je dio Projekta unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu. Pokretač projekta je Vlada Republike Hrvatske, a projekt je dio Nacionalne strategije razvitka hrvatskog zdravstva. Nositelj je projekta Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, uz rok provedbe projekta 2008.-2013. godine.  Hrvatski zavod za hitnu medicinu stručna je podrška projektu praćenja indikatora rada hitne medicinske službe, a Hrvatski zavod za javno zdravstvo pruža stručnu obradu podataka i tehničku pomoć.Obje su radionice bile iznimno dobro posjećene: radionicama za koordinatore iz izvanbolničke hitne medicinske službe prisustvovalo je 50 sudionika, a radionicama namijenjenim bolničkim koordinatorima njih 45. Nazočnost ovako velikog broja sudionika dokaz je da je reorganizacija hitne medicinske službe jedan od prioriteta reforme zdravstvenog sustava koja je u tijeku, te da su zdravstveni djelatnici na osobnoj razini istinski zainteresirani dati svoj kvalitetan doprinos ovoj reorganizaciji. Na radionicama je istaknuto da se uspjeh projekta praćenja indikatora rada hitne medicinske službe, kao i uspjeh uspjeh svakog velikog projekta, temelji se na uspješnosti svakog pojedinaca, putem aktivnog sudjelovanja, pozitivnog pristupa zajedničkom projektu i uz pozitivan stav prema eventualnim potrebnim korekcijama kako vlastitog rada tako i rada kolega.Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba – Bujević, dr. med. spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, govorila je o praćenju indikatora rada hitne medicinske službe u kontekstu cjelokupne reorganizacije hitne medicinske službe i ciljeva iste.  Prim. mr. Maja Grba – Bujević  istaknula  je odgovornost za uspjeh provođenja projekta u odnosu na Svjetsku banku, ali jednako tako u odnosu na svakog djelatnika hitne medicinske službe i svakog  pacijenta.Mr. spec. oec. Maša Bulajić, dr. med., Voditeljica službe za medicinske poslove Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu održala je edukaciju o teoretskom poznavanju indikatora, te o namjeni i konkretnim ciljevima vezanim uz bilježenje svakog pojedinog indikatora.  Istaknula je da je bilježenje indikatora dinamičan proces koji se provodi u različitim sredinama i u ponekad teško usporedivim uvjetima, ali se svejedno mora svesti pod zajednički nazivnik. Podsjetila je da je predviđeni oblik edukacije interaktivan, te da se održava s namjerom osvrta na dosadašnji rad, podsjećanja na ključne informacije, odgovora na najčešća pitanja pristigla tijekom pokusnog razdoblja od 15.5.2010. do 1.7.2010., kao i razmatranja prijedloga i zajedničkog dogovora u svezi uvažavanja istih.Prim. dr. sc. Ranko Stevanović, Voditelj odjela za primarnu zdravstvenu zaštitu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu podrobno je analizirao metodiku unošenja podataka, te je kao stručnjak za bilježenje i analizu podatka na području zdravstva odgovorio na brojna tehnička i organizacijska pitanja i prijedloge.Sudionici su prihvatili radionice  kao istinsku mogućnost međusobne razmjene informacija, iskustava i znanja. Diskusije su u obje skupine bile zaista žive, a zajednički su prihvaćena i dva prijedloga kolega koji na terenu koordiniraju bilježenje podataka. Temeljem njihovih prijedloga i odobrenja obiju skupina koordinatora, ove će promjene odmah biti unesene u tablice za bilježenje podataka i distribuirane svim koordinatorima uobičajenim putem.Uz koordinatore iz svih krajeva Republike Hrvatske i članove radne skupine, radionicama su prisustvovali  dr. med. spec. Renato Mittermayer, Ravnatelj Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, te predstavnici Hrvatske liječničke komore i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.Hrvatska liječnička komora dodjelila je sudionicima radionica 7 bodova Prezentacije za obje održane radionice :web bolnice predavanje.pdf             2.82 Mbweb izvanbolnička predavanje.pdf   2.93 Mb
Podijeli: