Održana je prva radionica stručne radne skupine za „Definiranje načina rada i protokola za rad dispečerske hitne medicinske službe” u organizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

U petak 11. 02. 2011. godine održana je u Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar" prva radionica stručne radne skupine za "Definiranje načina rada i protokola za rad dispečerske  hitne medicinske službe"  u organizaciji  Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.  Cilj radionice je bio predstaviti program izobrazbe radnika dispečerske medicinske službe u Republici Hrvatskoj te dobiti stručnu povratnu informaciju o predloženom programu kako bi se postavili jasni okviri nastavnog plana i programa izobrazbe radnika dispečerske hitne medicinske službe. U radionici je sudjelovalo 12 medicinskih sestara /medicinskih tehničara te 3 doktora medicine s dugogodišnjim radnim iskustvom na prijavno dojavnoj jedinici.

Podijeli: