Održan Tečaj za osposobljavanje kandidata za nacionalne instruktore za edukaciju trijaže

U organizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu u utorak, 27. veljače 2018., u prostorijama Zavoda održan je Tečaj osposobljavanja kandidata za nacionalne instruktore za edukaciju trijaže u djelatnosti hitne medicine. Tečaj je okupio troje polaznika koji su prethodno zadovoljili uvjete Javnog poziva na iskaz interesa za izbor nacionalnih instruktora za edukaciju trijaže Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, a u sljedeći krug prošlo je dvoje kandidata. U idućem krugu, Hrvatski zavod za hitnu medicinu pozvat će ih na nacionalni tečaj na kojem će sudjelovati kao instruktorski kandidati pod nadzorom nacionalnih instruktora. Po završetku tog tečaja, stručna radna skupina će na temelju rezultata kontinuirane procjene, donijeti odluku nastavlja li kandidat s daljnjim procesom osposobljavanja sukladno Standardu osposobljavanja nacionalnih instruktora.

Podijeli: