Održan Tečaj za osposobljavanje kandidata za nacionalne instruktore za edukaciju dispečera MPDJ-a

U Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije u Karlovcu je, od 15. do 16. veljače 2018., održan tečaj osposobljavanja kandidata za nacionalne instruktore za edukaciju dispečera medicinske prijavno-dojavne jedinice (MPDJ).

Ukupno osam kandidata, koji su zadovoljili uvjete Javnog poziva na iskaz interesa za izbor nacionalnih instruktora za edukaciju dispečera MPDJ-a Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, uspješno su završili Tečaj osposobljavanja kandidata za nacionalne instruktore. Završetkom ovog tečaja ispunili su prvi uvjet za nastavak osposobljavanja. U sljedećem krugu, Hrvatski zavod za hitnu medicinu pozvat će ih na nacionalni tečaj na kojem će sudjelovati kao instruktorski kandidati pod nadzorom nacionalnih instruktora. Po završetku tog tečaja, stručna radna skupina će na temelju rezultata kontinuirane procjene, donijeti odluku nastavlja li kandidat s daljnjim procesom osposobljavanja sukladno Standardu osposobljavanja nacionalnih instruktora.

Podijeli: