Održan sastanak s predstavnicima Hrvatske gorske službe spašavanja

Na inicijativu Hrvatske gorske službe spašavanja u četvrtak, 30. kolovoza 2012., ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med. spec. sa suradnicima je u prostorijama Zavoda primila pročelnika HGSS-a Vinka Prizmića te njegove bliske suradnike Vedrana Tešića i Irinu Stajčić. Tema radnog sastanka bila je unaprjeđenje suradnje između Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Hrvatske gorske službe spašavanja na korist građana i velikog broja turista koji svake godine posjete Hrvatsku. Zaključeno je da bi umrežena suradnja svakako doprinijela zdravstvenoj sigurnosti onih osoba koje se nalaze na teško dostupnim lokacijama, a nužno im je potrebna medicinska skrb. Raspravljalo se i o potencijalnim izmjenama Zakona o HGSS-u, točnije, o edukaciji članova HGSS-a za potrebe pružanja prve pomoći, ali i o mogućnostima koje bi se mogle realizirati apliciranjem za sredstva iz europskih fondova.
Podijeli: