Novi trendovi u edukaciji predstavljeni na međunarodnoj konferenciji u Karlovcu

U Karlovcu je u četvrtak, 21. ožujka 2019., održana međunarodna konferencija Edukacija u hitnoj medicini – novi izazovi i perspektive 21. stoljeća s ciljem predstavljanja različitih modela stručnog usavršavanja na području hitne medicine koji idu u korak s modernom tehnologijom. „Klasična predavanja i vježbe polako postaju prošlost. Zahvaljujući tehnološkom napretku danas imamo brojne druge mogućnosti izvođenja edukacija, uključujući učenje na daljinu te stjecanje kliničkih vještina u simulacijskim centrima na realnim modelima, a prije rada s pacijentima“, istaknula je na otvorenju konferencije ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu (HZHM) prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med.

Konferenciju koja je okupila stotinjak sudionika otvorila je zamjenica župana Karlovačke županije dr. sc. Vesna Hajsan Dolinar koja je tom prigodom naglasila važnost edukacije te dodala kako ista danas ne završava s formalnim obrazovanjem već zahtjeva cjeloživotno usavršavanje, pogotovo u djelatnosti hitne medicine. Iznimno zadovoljan interesom za konferenciju bio je ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije Nikša Antica, dipl. iur. koji je najavio i mogućnost proširenja konferencije sljedeće godine. „Naša je želja bila da edukaciju u hitnoj medicini približimo hitnjacima i drugim zdravstvenim djelatnicima na jedan nov i inovativan način te da pokažemo kako, uz postojeće standarde i smjernice u hitnoj medicini, taj segment dalje razvijati i unapređivati u korist hitnih pacijenata, ali i naših djelatnika“, rekao je ravnatelj Antica.

Posebnu pažnju sudionika zaplijenilo je atraktivno izlaganje tima Simulacijskog centra Zdravstvenog doma Ljubljana na čelu s Urošem Zafošnikom, dipl. zn., mag. soc. del. koji je prikazao kako izgleda edukacija tima hitne medicinske službe (HMS) primjenom naprednih simulacija uz najsuvremeniju opremu. Kao važan postupak u procesu učenja naveli su debriefing. Naime, nakon što odrade iznimno realnu simulacijsku vježbu, članovi tima HMS-a pogledaju snimku iste kako bi provjerili svoje postupke i vidjeli neka svoja odlična rješenja ili greške te iz istih učili i stekli korisna znanja. Također, svi zainteresirani  mogli su razgledati njihovu simulacijsku mobilnu jedinicu koja je potpuno opremljena za učenje kroz simulacije, a kojom ovaj kreativni i inovativni tim dolazi na lokacije svojih polaznika.

Na konferenciji je pomoćnik ravnateljice HZHM-a Zoran Zorica, str. spec. ing. techn. info. predstavio sustav telemedicine u RH te prikazao prednosti e-Usavršavanja, programa kontinuiranog cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih djelatnika elektronskim putem na udaljenim lokacijama, a koji provodi Služba za telemedicinu HZHM-a. Projekt  HZHM-a Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine predstavila je njegova voditeljica Maja Dragosavac, dipl. pol., dok je o novim edukacijskim materijalima izrađenim za navedeni projekt govorila zamjenica ravnateljice HZHM-a dr. sc. Ingrid Bošan Kilibarda, dr. med. S važnostima uvođenja sustava kvalitete prema najvišim hrvatskim i međunarodnim standardima upoznao nas je ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije koji je istaknuo kako je njegov Zavod započeo trogodišnji postupak akreditacije kojim će povećati kvalitetu u zbrinjavanju hitnih pacijenata te unaprijediti pružanje hitne medicinske usluge na području Karlovačke županije. Postupak provodi akreditacijska kuću Accreditation Canada, neprofitna organizacija koja je u posljednjih 60 godina akreditirala više od 1.200 zdravstvenih organizacija u Kanadi, a čiji rad je na konferenciji prezentirala predstavnica te organizacije Yuliya Shcherbina.

Međunarodna konferencija Edukacija u hitnoj medicini – novi izazovi i perspektive 21. stoljeća održana je u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, a pod pokroviteljstvom HZHM-a i Karlovačke županije.

Podijeli: