Najava kongresa HD za hitnu i intenzivnu internističku medicinu za doktore medicine ms-mt, Brijuni 13.06 - 16.06.2011. NOVO - PROGRAM

Simpozij intenzivne medicine s međunarodnim učešćemCroatian International Symposium on Intensive Care medicine June 13th – 16th 2011.Brijuni, Croatia Simpozij intenzivne medicine s međunarodnim učešćem PROGRAM Program simpozija: PONEDJELJAK  13.06.2011. Radno predsjedništvo:Gašparović Vladimir, DIABETES MELLITUS 17,00 – 17,20 Aganović Izet :KETOACIDOZA 17,20 – 17,25 Diskusija 17,25 – 17,45 Ivana Pavlić-Renar  :LIJEČENJE DIJABETESA INZULINOM, KADA, KAKO, ZAŠTO 17,45 – 17,50 Diskusija 17,50 – 18,10 Ivan Gornik: HIPERGLIKEMIJA U INTENZIVNIM JEDINICAMA - NEPREPOZNATI PREDIJABETES? 18,15 – 18,35 Diskusija 18,35 – 18,55Radovan Radonić: NOVOSTI U REANIMACIJI I DEFIBRILATOR 18,55 – 19,00 Diskusija UTORAK- 14.06.2011. Radno predsjedništvo: Dragutin Ivanović, Marija Santini INFEKCIJE 08,30 – 08,50 Kutleša Marko i Bruno Baršić:PRIMJENA VANTJELESNE OKSIGENACIJE KOD PACIJENATA S ARDS-om TIJEKOM PANDEMIJE INFLUENCE 08,50 – 08,55 Diskusija 08,55 – 09,15 Marija Santini i sur.:PANDEMIJA GRIPE U JEDINICI INTENZIVNE MEDICINE 09,15 – 09,20 Diskusija 09,20 – 09,40 Gašparović Vladimir:GLJIVIČNE INFEKCIJE U ICU 09,40 – 09,45 Diskusija 09,45 – 10,15 pauza za kavu MEHANIČKA VENTILACIJA/MECHANICAL VENTILATION Radno predsjedništvo:Ivan Gornik, Čubrilo Mirjana 10,15 – 10,35 Perić Mladen:VAP  i  SDD 10,35 – 10,40 Diskusija 10,40 – 11,00 Tomašević Boris: ACINETOBAKTER INFEKCIJE U ICU 11,00 – 11,05 Diskusija 11,05 – 11,25: Perić Mladen: WEANING 11,25 – 11,30 Diskusija 11,30 – 11,50 Marić Nikolina: NEINVAZIVNA TLAKOVNA POTPORA UGROŽENOG DISANJA HELMET KACIGOM-NAŠA ISKUSTVA 11,50 – 11,55 Diskusija 11,55 – 12,15 Ivančan Višnja: NOVE MOGUČNOSTI LIJEČENJA TEŠKOG OŠTEĆENJA PLUĆNE FUNKCIJE 12,15 – 12,20 Diskusija 12,20 – 12,40 CareFusion. VCO2 AND PTP NEW DEVELOPMENTS IN ICU 12,15 – 12,20 Discusion “ 12,40 – 13,00 CareFusion: DRUG DELIVERYTHROUGH MODERN INFUSION TECHNOLOGY 13,00 – 13,05 Discusion Predsjedništvo: Jadranka Sertić, Ingrid Bošan-Kilibarda DIJAGNOSTIKA 15,00-15,20  Jadranka Sertić: NOVIJI BIOMARKERI I SMJERNICE ZA LABORATORIJSKE PRETRAGE U INTENZIVNOJ SKRBI 15,20-15,25  Diskusija 15,25-15,45Désirée Coen Herak.: RACIONALNA LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA ZGRUŠAVANJA U HITNIM STANJIMA 15,45-15,50 Diskusija 15,50-16,10 . Paula Granić: FARMAKOLOŠKO-TOKSIKOLOŠKA LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA 16,10-16,15  Diskusija 16,15 – 16,35  Mila Lovrić: PRIMJENA KROMATOGRAFSKIH TEHNIKA U KLINIČKOM LABORATORIJU 16,35 – 16,40 Diskusija 16,40-17,00Ivana Baršić,.: RACIONALNO KORIŠTENJE MULTIPARAMETARSKIH ANALIZATORA ZA PRETRAGE UZ BOLESNIKA 17,00 – 17,05 Diskusija SRIJEDA - 15.06.2011. Predsjedništvo: Milivoj Novak, Gorazd Kalan PEDIJATRIJSKA INTENZIVNA MEDICINA 08,30 – 08,50 Novak Milivoj D. Belina, B. Ferek-Petric, D.Šaric, S.Galić,M.Cvitković: RESCUE BIVENTRICULAR PACING THERAPY FOR LOW CARDIAC OUTPUT SYNDROME FOLLOWING PEDIATRIC CONGENITAL HEART DISEASE SURGERY. 08,50 – 08,55 Diskusija 08,55 – 09,15 M. Pavčnik Arnol: RECOGNITION, STABILISATION AND TRANSPORT OF NEWBORNS WITH A CONGENITAL HEART DISEASE (PRESENTATION OF OUR OWN RESULTS). UKC LJUBLJANA, SLOVENIA 09,15 – 09,20 Diskusija 09,20 – 09,40 F.Jonuzi ,V. Mišanović,D.Anić, A.Jonuzi: TERAPIJSKI PRISTUP VAP-A U JIL-U. UKC SARAJEVO, BIH 09,40 – 09,45 Diskusija 09,45 – 10,05 F.Jonuzi ,V. Mišanović, D.Anić, A.Jonuzi TERAPIJA BOLI U DJECE. UKC SARAJEVO, BIH 10,05 – 10,10 Diskusija 10,10 – 10,30 pauza za kavu Predsjedništvo: Nada Mladina, F.Jonuzi 10,30 – 10,50 M.Novak, M.Cvitković, S.Galić, J.Vuković, S.Batinica, T.Luetić CHILDREN AFTER LIVER TRANSPLANTATION IN PICU. KBC ZAGREB 10,50 – 10,55 Diskusija 10,55 – 11,15 G.Kalan. POSTOPERATIVE MANAGEMENT OF INFANTS AND CHILDREN AFTER OPEN HEART SURGERY (PRESENTATION OF OWN RESULTS). UKC LJUBLJANA, SLOVENIA 11,15 – 11,20 Diskusija 11,20 – 11,40 N.Mladina. TOKSICNI SOK SINDROM  U DJECE – DESETOGODISNJE  ISKUSTVO. KC TUZLA, BIH 11,40 – 11,45 Diskusija HITNA MEDICINA Predsjedništvo:Dragutin Ivanović, Grba-BujevićMaja 12,00 – 12,20 Grba-Bujević Maja: INDIKACIJE ZA MEHANIČKU RESPIRACIJSKU POTPORU INTERNISTIČKIH BOLESNIKA U IZVANBOLNIČKIM UVJETIMA 12,20 – 12,25 Diskusija 12,25 – 12,45 Ingrid Bošan-Kilibarda, Branka Tomljanović:STANDARDIZACIJA OPREME ZA RAD U IZVANBOLNIČKOJ HITNOJ MEDICINSKOJ SLUŽBI 12,45 – 12,50Diskusija 12,50 – 13,10 Petra Lavrenčić Zafošnik, Uroš Zafošnik, Darko Čander: NAČIN POBOLJŠANJA PRIJEMA PACIJENATA NA ODJEL HITNE MEDICINE 13,10 – 13,15 Diskusija 13,15 – 13,35 Gordana Slavetić, Damir Važanić:ZNAČAJ TRIJAŽNOG POSTUPKA U ODJELU HITNE MEDICINE 13,35 – 13,40 Diskusija 13,40 – 14,00 Radovan Radonić: EHO U HITNOJ SLUŽBI 14,00 – 14,05 Diskusija 14,05 – 14,25 Ivanović Dragutin: ZBRINJAVANJE HITNOG BOLESNIKA U BOLNIČKIM UVJETIMA 14,25 – 14,30 Diskusija 14,30 – 14,50 Ž. Krznarić: CLINICAL NUTRITION IN ICU 14,50 – 14,55 Diskusija 20,00    Svečana večera – Hotel \"Neptun\" HRVATSKO DRUŠTVO ZA HITNU I INTERNISTIČKU INTENZIVNU MEDICINU Zagrebačka banka d.d. Kunski žiro-račun: 2360000-1101214818 Poziv na broj: 268-728 Kotizacija:1000 kuna učesnici, prateće osobe 700 kuna Sve informacije i rezervacije kod O-toursa tel  4921 720 SPONZORI 1.       PLIVA-zlatni sponzor 2.       CAREFUSION 3.       ABBOTT LABORATORIES S.A 4.       EMA 5.       MERCK SHARP & DOHME d.o.o. 6.       KARLSTORZ 7.       DE PLANO 8.       PHARMAMED MADO d.o.o. 9.       SONIMED 10.    ASTRA ZENECA 11.    PFIZER CROATIA d.o.o. 12. MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU Kotizacija učestvovanja 1000 kn, osobe u pratnji 700 kn Dodatne informacije: www.hdhiim.org http://hdim.mef.hr
Podijeli: