Najava aktivnosti: Edukacija medicinskih dispečera medicinske prijavno – dojavne jedinice

Edukacija medicinskih dispečera medicinske prijavno - dojavne jedinice održati će se u Mariji Bistrici od petka 25. svibnja do nedjelje 27. svibnja 2012. Pozivamo zainteresirane medije da nam se pridruže na edukaciji u subotu u 11.30 sati u Bluesun hotelu Kaj, Zagrebačka bb, u Mariji Bistrici. Kroz radionicu Demonstracija scenarija – Rad s Hrvatskim indeksom prijema hitnog pozivaza medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu provesti će Vas medicinski tehničari Mario Hromadžić i Predrag Vuletić.

U organizaciji Ministarstva zdravlja i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu ova se edukacija provodi u okviru Projekta unaprjeđenja hitne medicinske službe i investicijskog planiranja u zdravstvu. Edukacija završava pismenom i praktičnom provjerom znanja polaznika, a za pripremu provedbe edukacije Hrvatski zavod za hitnu medicinu svim polaznicima dostavlja knjigu Medicinska prijavno - dojavna jedinica, dok će  Hrvatski indeks prijema hitnog poziva za medicinsku prijavno – dojavnu jedinicu svaki polaznik dobiti po završetku edukacije.
Medicinski dispečeri prva su karika u lancu zbrinjavanja hitnog pacijenta i upravo stoga potrebno im je stalno stručno usavršavanje. Osnove komunikacije, tehnička potpora, postupci u slučaju izvanrednih situacija, dokumentiranje u dispečerskoj službi te upoznavanje sa strukturom i načinom rada s Hrvatskim Indeksom prijema hitnog poziva za medicinsku prijavno - dojavnu jedinicu samo su dio programa edukacije, a proći će ju 30 sudionika iz Bjelovarsko – bilogorske, Brodsko – posavske, Koprivničko – križevačke, Krapinsko – zagorske, Međimurske, Osječko – baranjske, Požeško – slavonske, Primorsko – goranske, Sisačko – moslavačke, Varaždinske, Virovitičko – podravske, Vukovarsko – srijemske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba.

Podijeli: