Ministar zdravstva i socijalne skrbi promovirao prvih 27 specijalista hitne medicine

U srijedu 16. veljače 2011. ministar zdravstva i socijalne skrbi  održao je  javnu prezentaciju Prijedloga mreže  hitne medicine i pregleda provedbe Projekta reforme hitne medicinske službe u RH. Cilj je reforme hitne medicinske službe osigurati sigurniji, dostupniji i kvalitetniji, strukturno stabilan i financijski održiv  nacionalni sustav hitne medicine.  Pacijentima će to značiti ujednačenu, bržu i učinkovitiju hitnu medicinsku uslugu u svim područjima RH, a zdravstvenim radnicima bolje uvjete rada, bolju mogućnost stručnog usavršavanja te manju mogućnost pogreške.Uvođenjem mreže hitne medicine prvi put se propisuje broj, sastav i vrsta timova hitne medicine koji će djelovati na pojedinim područjima. Mreža će pokriti cijelu Hrvatsku, na način  da će u radijusu od 25 kilometara postojati najmanje jedan hitni medicinski tim. Mrežu hitne medicine, na prijedlog Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, donosi ministar zdravstva i socijalne skrbi.U RH se prvi put uvodi i specijalizacija hitne medicine za doktore,  specijalističko usavršavanje za medicinske sestre i tehničare te donose se nacionalne smjernice za rad hitne medicinske službe.Ovom prigodom ministar zdravstva i socijalne skrbi, promovirao je prvih 27 doktora u status specijalista hitne medicine u RH.Popis novih specijalista hitne medicine naveden je abecednim redoslijedom: dr. sc. Ingrid Bošan –Kilibarda, dr. med. Ljiljana Cergolj, dr. med. Ružica Fatović, dr. med. Boris Filipović, dr. med. mr. sc. Diana Florini, dr. med. prim. mr. Maja Grba Bujević, dr. med. Biserka Grbčić- Mikuličić, dr. med. mr. sc. Višnja Jovanović, dr. med. Celestina Kegalj, dr. med. Jasna Janeš - Kovačević, dr. med. Gordana Kranjec, dr. med. Jugoslava Kurelčuk - Bogavčić, dr. med. Teodosija Lakić, dr. med. Irena Miklaušić, dr. med. Nada Mršić, dr. med. Blaško Pavić, dr. med. Boris Peršić, dr. med. Andrea Pecotić, dr. med. Jasna Pletikosa, dr. med. Petar Radaković, dr. med. Gordana Slavetić, dr. med. Slađana Srdoč, dr. med. Senka Štrbo, dr. med. Branka Tomljanović, dr. med. Mario Vrabac, dr. med. Angela Vučković, dr. med. Mladen Vuljak, dr. med. Na kraju  prezentacije ministar zdravstva i socijalne skrbi, osobno je javno zahvalio cjelokupnom timu koji je sudjelovao u pripremi  prijedloga mreže hitne medicine.
Podijeli: