Međunarodna konferencija Edukacija u hitnoj medicini – novi izazovi i perspektive 21. stoljeća

U organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, a pod pokroviteljstvom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Karlovačke županije u Karlovcu će se 21. ožujka 2019. održati međunarodna konferencija Edukacija u hitnoj medicini – novi izazovi i perspektive 21. stoljeća.

Kontinuirano i raznoliko stručno usavršavanje djelatnika u sustavu hitne medicine jamči kvalitetnu, učinkovitu, brzu i pravovremenu hitnu medicinsku uslugu. Uvažavajući dinamične društvene i tehnološke promjene te s tim u vezi promjene na tržištu rada, organizatori žele ovom konferencijom djelatnicima hitne medicine ponuditi alate za rješavanje izazova koji se tim promjenama nameću sustavu hitne medicine, ali i zdravstvenom sustavu u cjelini.

Program međunarodne konferencije Edukacija u hitnoj medicini – novi izazovi i perspektive 21. stoljeća možete pronaći ovdje, a više informacija o konferenciji te online prijavu na istu potražite ovdje.

Podijeli: