Katalog informacija

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, ili, u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži temeljem poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama.
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Ksaver 211, 10 000 Zagreb,
  • elektroničkom poštom na adresu: info@hzhm.hr
  • na broj fax-a: 01/ 4677 180.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama,
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak. Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom. Za dodatne informacije molimo nazovite službenika za informiranje na broj telefona:01/ 4677 390.


Katalog informacija
Katalog informacija.pdf

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 172/03)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama(NN 144/10 i 77/11)

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (doc)
Zahtjev_PPI.doc

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama (pdf)
Zahtjev_PPI.pdf

Službenik za informiranje (pdf)
Službenik za informiranje.pdf

Podijeli: