Javna nabava

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08)obavještavamo da ravnateljica, predsjednik i svi članovi Upravnog vijeća  ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su  vlasnici  poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju  u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Zavod kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c Zakona. Plan nabave za 2012 godinu.pdf Izmjena plana nabave za 2012 godinu.pdf
Podijeli: