Ispostave Pregrada i Marija Bistrica puštene u rad

Prigodnim svečanostima obilježeno je puštanje u rad ispostava Pregrada i Marija Bistrica Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, a na istima su prisustvovali i predstavnici Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Dok su u Pregradi bili dr. sc. Ingrid Bošan Kilibarda, dr. med. i Luka Pejčić, dipl. iur., na svečanosti u Mariji Bistrici sudjelovala je prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med.

S obzirom na to da su intervencije timova HMS-a na području Pregrade i Marije Bistrice često zahtijevale više vremena od predviđenog „zlatnog sata“, ta dva grada su, zbog bolje organizacije sustava i optimalne pokrivenosti, prema novoj Mreži hitne medicine (NN, br. 49/16) dobila ispostave s timovima T1. Te timove financirat će Ministarstvo zdravstva, dok će pola sredstava za funkcioniranje timova T2 osigurati resorno ministarstvo, a pola Županija. „Sada će tim T1 do najudaljenijih područja doći za najviše 18 minuta“, rekao je ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije Krešimir Božić, dipl. iur., dok je župan Željko Kolar istaknuo kako je njihova županija vjerojatno najbolje pokrivena hitnom službom u RH.

 
Podijeli: