HMS na radionici o Zapovjednom sustavu nove generacije - NICS

Na poziv Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova, predstavnici Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu (HZHM) te županijskih zavoda za hitnu medicinu iz Karlovačke, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba sudjelovali su na radionici Zapovjednog sustava nove generacije - NICS (Next Generation Incident Command System) koja se 26. i 27. kolovoza 2021. održala u Ivanić Gradu.

Sustav NICS u slučaju izvanrednih situacija, velikih nesreća i katastrofa omogućava svim službama uključenim u rješavanje krizne situacije razmjenu informacija u realnom vremenu, ali i pristup bazama podataka i informacijama o stanju na terenu, vremenskoj situaciji, fotografijama snimljenim iz zraka, trenutnom rasporedu snaga na terenu, geopozicijama vozila i osoba, kritičnoj infrastrukturi itd. Pomoću geografskog informacijskog sustava – GIS, NICS sve navedene informacije integrira u dostupnu online kartu čime se znatno olakšava suradnja i omogućava brže donošenje ključnih odluka u upravljanju izvanrednim događajima.

Radionica je okupila dionike koji sudjeluju u odgovoru na izvanredne događaje, velike nesreće i katastrofe, a predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite naučili su ih upravljati sustavom NICS putem web i mobilne aplikacije. Prethodno su polaznici radionice predstavili ulogu svojih službi u kriznim situacijama, a o ulozi i značaju HZHM-a u izvanrednim događajima na radionici je govorila zamjenica ravnateljice HZHM-a prim. dr. sc. Ingrid Bošan-Kilibarda, dr. med.

Radionica je održana u organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova, a u suradnji s NATO-SPS odjelom.

Podijeli: