Hitna helikopterska medicinska služba zbrinula 980 hitnih pacijenata u 2017. godini

Hitnim zračnim medicinskim prijevozom je tijekom cijele 2017. godine zbrinuto 980 hitnih pacijenata, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Prema istim podacima, najučestaliji razlog izlaska na intervenciju timova hitne helikopterske medicinske službe (HHMS) bio je srčani udar. Od ukupno 980 uspješno zbrinutih hitnih pacijenata, njih 128 ili 13% doživjelo je srčani udar. Slijede intervencije zbrinjavanja osoba s dijagnozom iznenadne jake boli u trbuhu te moždanog udara.

Smješteni u tri helikopterske baze, Divulje, Dubrovnik i otok Krk, timovi HHMS-a imali su od siječnja do kraja prosinca protekle godine ukupno 851 intervenciju. Najveći broj intervencija, čak 413, imao je tim HHMS-a smješten u Divuljama koji je uspješno zbrinuo 485 pacijenata, a slijedi ga tim s bazom na otoku Krku koji je u 290 intervencija zbrinuo ukupno 347 hitnih pacijenata. Za razliku od timova HHMS-a na Krku i u Divuljama koji su bili aktivni cijelu godinu, tim HHMS-a smješten u Dubrovniku djelovao je od lipnja do studenog 2017. te je u tom razdoblju imao ukupno 148 intervencija i isto toliko zbrinutih hitnih pacijenata. Potonji tim za let je koristio helikopter Ministarstva unutarnjih poslova, dok su timovi u Divuljama i na Krku za potrebe hitnog zračnog medicinskog prijevoza koristili helikoptere Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Podijeli: