Edukacija vozača hitne medicinske službe u Novom Vinodolskom

U okviru Projekta unaprjeđenja hitne medicinske službe i investicijskog planiranja u zdravstvu u Novom Vinodolskom je održana dvodnevna edukacija vozača izvanbolničke hitne medicinske službe.

Kao dio tima izvanbolničke hitne službe vozači su dužni poznavati temeljne hitne medicinske postupke i opremu kako bi doprinijeli timskom zbrinjavanju hitnog pacijenta. Kroz niz realističnih interaktivnih scenarija vozače hitne medicinske službe proveli su vrsni stručnjaci čime su im omogućili da unaprijede svoja do sada stečena znanja. Edukacija je okupila 30 polaznika iz Dubrovačko-neretvanske, Istarske, Karlovačke, Ličko-senjske, Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Zagrebačke županije. Svim polaznicima Hrvatski zavod za hitnu medicinu dostavio je Priručnik za vozače hitne medicinske službe.

Podijeli: