Edukacija djelatnika Odjela hitne medicine KBC-a Osijek

U organizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu u četvrtak, 13. ožujka 2014., u Kliničkom bolničkom centru Osijek održana je edukacija za 18 medicinskih sestara i tehničara koji rade u Odjelu hitne medicine.

Edukaciju Trijaža u odjelu hitne medicine proveli su licencirani nacionalni instruktori Gordana Slavetić, dr. med., Damir Važanić, mag. med. techn. i Valentina Kovaček, ms. Uz predavanja o trijažnom procesu odraslih, trudnica i djece u odjelu hitne medicine, ATS trijažnoj ljestvici, te odgovornostima medicinskih sestara i tehničara koji vrše trijažu, vrsni stručnjaci potrudili su se, kroz interaktivne radionice, polaznicima edukacije realno prikazati ispravan način rada u odjelu hitne medicine. Takvim pristupom polaznicima se omogućava svladavanje procesa trijaže kojim se osigurava ispravna i pravodobna procjena svih hitnih pacijenata.

Edukacija se završila pismenom i praktičnom provjerom znanja polaznika, a za pripremu provedbe edukacije Hrvatski zavod za hitnu medicinu svim polaznicima je dostavio priručnik Trijaža u odjelu hitne medicine. 

Podijeli: