e-Usavršavanje: Pregled hitnog pacijenta

U sklopu osnovnog Programa e-Usavršavanja Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu danas je Adis Keranović, specijalist hitne medicine zaposlen u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu Kliničkog bolničkog centra Zagreb održao predavanje o ABCDE pristupu, odnosno međunarodno standardiziranom pregledu hitnog pacijenta.

"Cilj pregleda je u najkraćem mogućem roku i strukturirano izvršiti pregled pacijenta i započeti s terapijom", istaknuo je na predavanju specijalist Keranović te dodao kako se ABCDE pristupom u kratkom roku može procijeniti zdravstveno stanje i stupanj hitnosti pacijenta. Termin dolazi od engleske skraćenice pri čemu A (airway) podrazumijeva pregled i procjenu dišnih putova, B (breathing) podrazumijeva procjenu disanja, C (circulation) procjenu krvotoka, D (disability) brzu neurološku procjenu, dok E (exposure) podrazumijeva razotkrivanje pacijenta.

Temu iz svakodnevne prakse hitnjaka zahvaljujući videokonferencijskom sustavu HZHM-a pratili su zdravstveni djelatnici Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga Resa te domova zdravlja "Ante Franulović", Dubrovnik, Ozalj, Gospić, Novalja, Korenica, Senj, Korčula, Slunj, Vojnić, Ogulin, Otočac, Orahovica, Slatina, Pitomača, Splitsko-dalmatinske županije i Primorsko-goranske županije. Predavanje su djelatnici mogli pratiti u realnom vremenu uz istovremenu međusobnu audiovizualnu komunikaciju i pregled sadržaja.

Hrvatski zavod za hitnu medicinu provodi Program e-Usavršavanje s ciljem razvoja i jačanja ljudskih potencijala na svim razinama zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj. Njime je znatno olakšan pristup profesionalnim sadržajima zdravstvenim radnicima na otocima te u ruralnim i teško dostupnim područjima.

Podijeli: