Djelatnici bolničkih odjela na edukaciji u Varaždinu

Djelatnici bolničkih odjela hitne medicine iz općih bolnica Koprivnica, Slavonski Brod, Vukovar, Vinkovci i Virovitica, općih županijskih bolnica Našice, Požega i Pakrac, kliničkih bolničkih centara Osijek, Zagreb i Sestre milosrdnice te kliničke bolnice Sveti Duh okupili su se proteklog vikenda u Varaždinu na edukaciji Trijaža u odjelu hitne medicine.

Zbog povećanog broja pacijenata i složenosti medicinske skrbi nužno je standardizirane trijažne kategorije početi koristiti u odjelima hitne medicine svih akutnih bolnica u Hrvatskoj. Upravo stoga, u okviru Projekta unapređenja hitne medicinske službe i investicijskog planiranja u zdravstvu, Hrvatski zavod za hitnu medicinu organizirao je edukaciju djelatnika odjela hitne medicine. Cilj edukacije, koju je ovom prigodom, pod vodstvom Damira Važanića, mag. med. techn., prošlo 34 polaznika, jest svladavanje procesa trijaže kojim će se osigurati ispravna i pravodobna procjena svih pacijenata koji dolaze u odjele hitne medicine. Trijažom se određuje redoslijed zbrinjavanja pacijenata te se smanjuje mogućnost incidentnih događaja.

Ovom prigodom instruktorima edukacije – Gordani Brgles, med. ses., Mireli Knežević, bacc. med. techn., Valentini Kovaček, med. ses. i Igoru Pelaiću, dipl. med. techn. uručeni su certifikati nacionalnih instruktora Treninga trijaže u odjelu hitne medicine. Certifikate im je dodijelio voditelj edukacije Damir Važanić, mag. med. techn., koji također, za isti trening, ima status nacionalnog instruktora.

 

Podijeli: