Započeo 4.-mjesečni pilot projekt uspostave helikopterske hitne medicinske službe

Helikopterska hitna medicinska služba u sklopu pilot projekta uspostave HHMS-a koji je pokrenulo Ministarstvo zdravlja, s današnjim danom spremna je za intervencije i zbrinjavanje pacijenata. Nakon završene desetodnevne intenzivne edukacije liječnika i medicinskih sestara/medicinskih tehničara koji će biti dio posade helikoptera, HHMS će prema pozivu medicinskih prijavno-dojavnih jedinica polijetati iz baza sa otoka Krka i Brača te će građanima i turistima koji žive ili se nalaze na otocima i prometno teško dostupnim ruralnim sredinama omogućiti pravovremeni pristup bolnicama i dostupnost odgovarajuće medicinske skrbi. Karakteristika namjenskih HHMS helikoptera Airbus EC135T2+ i Airbus H145 mogućnost je slijetanja na različite i male površine, što olakšava pristup pacijentu, a zbog opremljenosti helikoptera odgovarajućom medicinskom opremom, početak liječenja unesrećenog ili bolesnog pacijenta moguć je već tijekom prijevoza do bolnice.

Cilj ovog pilot-projekt u trajanju od četiri mjeseca je prikupljanje relevantnih indikatora kao mjerljivih, objektivnih i kvantitativnih kliničkih pokazatelja rada u djelatnosti hitne medicine koji će dati uvid u stvarne potrebe i biti temelj za definiranje optimalnog modela trajne HHMS usluge.

Podijeli: