Već 12 županija donijelo Odluke o osnivanju županijskih zavoda za hitnu medicinu

Donesene su odluke o osnivanju:

1. Zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije     

2. Zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba    

3. Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije    

4. Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije    

5. Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije    

6. Zavoda za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije    

7. Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije    

8. Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije    

9. Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije  

10. Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije  

11. Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije  

12. Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije

Podijeli: