U Varaždinu održana edukacija za liječnike i medicinske sestre i tehničare

Pod nadzorom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, a u okviru Projekta unaprjeđenja hitne medicinske službe i investicijskog planiranja u zdravstvu u Varaždinu je, od  24. do 26. listopada 2013., održana edukacija djelatnika izvanbolničke hitne medicinske službe.

Trodnevna edukacija bila je namijenjena doktorima medicine te medicinskim sestrama i tehničarima, a okupila je 30 polaznika iz Istarske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Međimurske, Primorsko-goranske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Zadarske i Zagrebačke županije. Izuzetna složenost posla ovih djelatnika i odgovornost u svakodnevnim situacijama spašavanja ljudskih života zahtijevaju permanentno stručno usavršavanje. Edukacijom se  osigurava standardiziran način provođenja hitnih medicinskih postupaka na području cijele Hrvatske, a orijentirana je na praktični rad kojim se najbolje i najbrže usvajaju nove vještine.

Edukacija se završila pismenom i praktičnom provjerom znanja polaznika, a za pripremu provedbe edukacije Hrvatski zavod za hitnu medicinu svim je polaznicima dostavio knjigu Smjernice za rad izvanbolničke hitne medicinske službe, priručnik Temeljni hitni medicinski postupci i DVD Hitni medicinski postupci u izvanbolničkim uvjetima.

   
Podijeli: