U Puli održana vježba masovne nesreće Firefox 2016

U Zračnoj luci Pula u petak, 3. lipnja 2016., održana je vježba masovne nesreće Firefox 2016. s ukupno 150 sudionika u cilju provjere i otkrivanja eventualnih nedostataka u komunikaciji i postupanju svih sudionika vježbe te koordinacije istih kroz simuliranje realnog događaja. Vježba je pokazala veliku spremnost i dobru suradnju svih žurnih službi koje su zajednički uspjele učinkovito odgovoriti na masovnu nesreću.

Kako je vježbu organizirala Zračna luka Pula u suradnji sa Zavodom za hitnu medicinu Istarske županije, Crvenim križem Istarske županije, Općom bolnicom Pula, Istarskim domovima zdravlja, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Postajom aerodromske policije Pula i Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe Pula, sudionici su mogli naslutiti da će riječ biti o zrakoplovnoj nesreći, no sami detalji vježbe svima su bili nepoznati.

Vježbom je simulirana zrakoplovna nesreća izvan aerodromske ograde s ukupno 78 žrtava, od čega 72 putnika i šest članova posade. Kako doznajemo, dojava o nesreći upućena je u 18:38 sati, a prvi timovi hitne medicinske službe (HMS) stigli su iz Pule te su odmah preuzeli ulogu trijažnih timova na terenu. Ukupno je u vježbi sudjelovalo deset timova HMS-a i to četiri iz Pule, dva iz Poreča te po jedan tim iz Pazina, Labina, Rovinja i Umaga, a u pomoć su im pristigla i dva tima sanitetskog prijevoza Istarskih domova zdravlja. U nesreći je 14 osoba poginulo, 22 ih je trijažirano u prioritetne pacijente odnosno u tzv. crvenu kategoriju, sedam u žutu, a 30 u zelenu. Petero unesrećenih samostalno je otišlo u Opću bolnicu Pula, dok je dvoje nakon trijaže napustilo mjesto događaja.

Podijeli: