Trening za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice

U organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora Hrvatskog društva za hitnu medicinu i Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine, a uz dopuštenje Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, u Krapinskim Toplicama je 21. i 22. studenog 2014. održan Trening za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice.

Trening su, prema Standardu osnovne edukacije za radnike izvanbolničke hitne medicinske službe, proveli nacionalni instruktori Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Davorka Muškardin, dr. med., Đurđa Pavlović, med. ses., Senka Štrbo, dr. med. i Jasna Janeš Kovačević, dr. med. Dvodnevni trening okupio je 23 polaznika iz zavoda za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Istarske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Međimurske, Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Varaždinske, Vukovarsko-srijemske, Zadarske i Zagrebačke županije te Opće bolnice Karlovac. Cilj provedene edukacije bio je da svih 23 polaznika uvježbaju i usvoje standardiziran odgovor na hitan poziv upućen medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici čime će se unaprijediti kvaliteta skrbi za hitnog pacijenta na cijelom području RH.

 
Podijeli: