Tim HMS-a Krapinsko-zagorske županije sudjelovao u vježbi JVP-a i DVD-a iz Krapine

Na prigodnoj svečanosti povodom Dana otvorenih vrata Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krapina i otvorenja novouređenog Vatrogasnog doma pomoćnica ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Branka Tomljanović, dr. med. uručila je djelatnicima Javne vatrogasne postrojbe Krapina i navedenog DVD-a uvjerenja o uspješnom završetku tečaja osnovne mjere održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora.

Spomenuti tečaj krapinskim vatrogascima održali su nacionalni instruktori Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. Ovom prigodom održana je zajednička vježba djelatnika Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, JVP-a Krapina i DVD-a Krapina na Starom gradu u Krapini koju je pratio i čelni čovjek županijskog Zavoda Krešimir Božić, dipl. iur. Vježba je pokazala koordiniranost i dobru suradnju sudionika, kao i njihovu spremnost za kvalitetnu i pravodobnu reakciju u zahtjevnim intervencijama.

Podijeli: