Svjetska banka: Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva – zajam 9127-HR

Poziv na javno savjetovanje – Kontrolna lista za upravljanje okolišnim i socijalnim pitanjima (eng. Environmental and Social Management Checklist) – nabava dekontaminacijskih i izolacijskih šatora
 
Dana 02. srpnja 2020. između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj potpisan je Ugovor o zajmu za Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2020_08_4_28.html).  Ukupna vrijednost projekta je 183,9 mln EUR, a datum zatvaranja je 30. lipnja 2024. godine.
 
Projekt se sastoji se od komponente 1 koja je namijenjena oporavku nakon potresa i obnovi (165,56 mln EUR- nadležno Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine), u okviru koje će se obnoviti i odabrane zdravstvene ustanove stradale u potresu, te komponente 2 koja je namijenjena nadzoru i pripravnosti javnog zdravstva (13,79 mln EUR- nadležno Ministarstvo zdravstva).  Ova komponenta usmjerit će se na otkrivanje i potvrdu novooboljelih, praćenje kontakata, sposobnosti evidentiranja i izvješćivanja te nadzor. Također, pružit će se potpora zdravstvenom sustavu u planiranju pripravnosti za pružanje optimalne medicinske skrbi, održavanje nužnih usluga u zajednici i minimiziranje rizika za pacijente i zdravstvene djelatnike, djelomično i osposobljavanjem osoblja zdravstvenih ustanova i radnika na prvoj crti o mjerama ublažavanja rizika te osiguranjem potrošnog materijala i opreme za buduća izvanredna stanja.
 
U okviru podkomponente 2.2 Pripravnost javnog zdravstva planirana je nabava dekontaminacijskih i izolacijskih šatora za bolnice na području Republike Hrvatske koje imaju objedinjeni hitni prijem.  Prije raspisivanja postupka nabave, a sukladno propisanim procedurama Međunarodne banke za obnovu i razvoj Ministarstvo zdravstva je u obvezi na javno savjetovanje objaviti Kontrolnu listu za upravljanje okolišnim i socijalnim pitanjima (eng. Environmental and Social Management Checklist) za navedeni postupak nabave.
 
Kontrolna lista za upravljanje okolišnim i socijalnim pitanjima (eng. Environmental and Social Management Checklist) bit će dostupna javnosti od 15. studenog 2021. godine do 29. studenog 2021. godine na web stranicama Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, kao i u prostorijama Ministarstva zdravstva na adresi: Ksaver 200a, 10 000 Zagreb.

 
Tijekom razdoblja savjetovanja javnost može slati komentare, pitanja i prijedloge Ministarstvu zdravstva elektroničkom ili redovnom poštom:
e-mail: slavica.polimac@miz.hr
adresa: Ksaver 200a, 10000 Zagreb

Podijeli: