Specijalizantica hitne medicine Tihana Pomoravec održala predavanje „Ultrazvuk u hitnoj medicini- pogled specijalizanta“

Seriju edukacijskih predavanja za specijalizante hitne medicine, u organizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, nastavila je Tihana Pomoravec, dr. med., inače specijalizantica hitne medicine iz Opće bolnice Karlovac. Svojim kolegama održala je predavanje Ultrazvuk u hitnoj medicini- pogled specijalizanta.

Podsjetimo, Hrvatski zavod za hitnu medicinu prepoznao je važnost edukacijskih predavanja za doktore medicine - specijalizante hitne medicine. Hitna medicina veoma je zahtjevna specijalizacija koja objedinjava hitnosti iz svih liječničkih specijalizacija. U cilju unapređenja kvalitete provođenja specijalizacije, Zavod organizira predavanja jednom mjesečno prema interesu specijalizanata i dostupnosti predavača.

Podijeli: