Radionica Hitna stanja u dječjoj dobi u Žakanju

U organizaciji Osnovne škole Žakanje i Dječjeg vrtića Čarolija, a u suradnji s nacionalnim instruktorima hitne medicinske službe (HMS) u prostorijama spomenute škole u srijedu, 22. ožujka 2017., održala se radionica Hitna stanja u dječjoj dobi. Radionica je bila namijenjena stručnom osoblju škole i vrtića, a okupilo se ukupno 30 polaznika koji su naučili što učiniti u hitnim situacijama kako bi pomogli djetetu i prije dolaska tima HMS-a.

Nacionalni instruktori HMS-a, prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med., Nina Lovrić Dilberović, dr. med. i Perica Vucelić, bacc. med. techn., objasnili su i pokazali okupljenima kako postupiti u slučaju da dijete doživi febrilne konvulzije, gušenje stranim tijelom ili neki nezgodni pad te ih naučili kako pravilno izvesti postupak oživljavanja uz uporabu automatskog vanjskog defibrilatora. Cilj radionice Hitna stanja u dječjoj dobi jest da polaznici steknu sigurnost u pružanju prve pomoći djetetu ako se za tim pokaže potreba.

Podijeli: