Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva: Dekontaminacijski i izolacijski šatori isporučeni bolnicama

S ciljem jačanja otpornosti javnozdravstvenog sustava na krizne situacije, Ministarstvo zdravstva je tijekom studenoga 2022. godine isporučilo u 32 bolnice diljem Republike Hrvatske ukupno 37 dekontaminacijskih i izolacijskih šatora nabavljenih iz zajma Svjetske banke, a u okviru Projekta obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva.

Pandemija bolesti COVID-19 ukazala je na važnost dekontaminacijskih i izolacijskih šatora, što je prepoznao Hrvatski zavod za hitnu medicinu te je predložio njihovu nabavu i pružio punu potporu navedenom projektu. Šator za dekontaminaciju namijenjen je uklanjanju nuklearnih, bioloških ili kemijskih (NBK) agensa s osoba ili medicinske opreme, dok je izolacijski šator namijenjen izolaciji osoba u slučaju sumnje na infekciju ili NBK izloženost. Oba šatora konstruirana su tako da pružaju potpunu zaštitu i pacijentu i medicinskom osoblju, a pri dodjeli istih održana je i edukacija bolničkih djelatnika za njihovo korištenje.

Isporuka dekontaminacijskih i izolacijskih šatora dio je Projekta obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva ukupno vrijednog 183,9 milijuna eura. Cilj projekta je obnova i sanacija građevina stradalih u potresu, uključujući i zdravstvene ustanove te lakše suočavanje javnozdravstvenog sustava s budućim izazovima. Projektom će se pružit potpora zdravstvenom sustavu u planiranju pripravnosti za pružanje optimalne medicinske skrbi, održavanje nužnih usluga u zajednici i minimiziranje rizika za pacijente i zdravstvene djelatnike, djelomično i osposobljavanjem djelatnika zdravstvenih ustanova o mjerama ublažavanja rizika te osiguranjem potrošnog materijala i opreme za buduća izvanredna stanja.

Podijeli: