Predstavnici HZHM-a pozvani predavači na 13. kongresu HDMSARIST-a

Kao pozvani predavači na 13. kongresu Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije sudjelovali su ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med. i njezin pomoćnik za sestrinstvo Damir Važanić, mag. med. techn.

Organizaciju i funkcioniranje zdravstvenog sustava tijekom aktualne pandemije bolesti COVID-19 sudionicima kongresa, koji je ove godine održan u online formatu, predstavila je prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med. O važnosti hitne medicinske službe u trenutnoj epidemiološkoj situaciji kao i brzom, koordiniranom i profesionalnom odgovoru ove službe na pandemiju govorio je Damir Važanić, mag. med. techn.

U dva dana, od 16. do 17. studenog 2020. godine, na kongresu su obrađene teme vezane za pandemiju izazvanu novim koronavirusom, novosti u hitnoj medicini, specijalističko usavršavanje u anesteziji i intenzivnoj medicini, pedijatrijsku i neonatalnu intenzivnu skrb, hiperbaričnu medicinu, sigurnost transfuzijskog liječenja i ulogu medicinske sestre, odnosno tehničara u transplantaciji i eksplantaciji.

 

3.bmp

Podijeli: