Predstavljeni rezultati projekata HZHM-a iz Zdravstvenog programa Europske unije

Predstavnici Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu (HZHM), Maja Dragosavac, dipl. pol. i Kristijan Vranjković, str. spec. ing. inf. teh., danas su u Sarajevu sudjelovali na predstavljanju rezultata Zdravstvenog programa Europske unije (EU) i drugih EU inicijativa s fokusom na digitalno zdravstvo, kronične i rijetke bolesti. Uz njih, prezentacija je okupila niz uzvanika koji su sudjelovali u provođenju navedenih programa i inicijativa, poput Marca Vandenbroecka iz Izvršne agencije za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu Europske komisije, predstavnika Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva zdravstva i drugih.

Na prezentaciji su, između ostalih, predstavljeni rezultati projekata na kojima je aktivno radio i još uvijek radi HZHM. U tijeku je u realizacija IPA projekta NeurNet – Mreža za zbrinjavanje pacijenata s farmakorezistentnom epilepsijom i uznapredovanom fazom Parkinsonove bolesti. Projekt se provodi u suradnji HZHM-a, Federalnog ministarstva zdravstva BiH i Ministarstva zdravlja Crne Gore s ciljem uspostave mreže referentnih centara i bolnica kojom će se unaprijediti kvaliteta i dostupnost usluga pacijentima. Ukupno deset bolnica iz tri partnerske zemlje umrežit će se sa Zavodom za neurologiju Kliničke bolnice Dubrava kao referentnim centrom te će se ICT tehnologijom omogućiti audiovizualna komunikacija, konzultacije, postavljanje točnih dijagnoza i prijenos medicinskih podataka između bolnica i referentnog centra. Na prezentaciji je istaknuto kako je upravo projekt NeurNet prošle godine u Bruxellesu predstavljen kao model prekogranične suradnje.

Uz NeurNet, HZHM je kao in-house partner Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske sudjelovao u projektu IPA AdriaHealthMob. Glavni cilj projekta bio je transfer znanja, ljudi i podataka u svrhu lakše i brže dostupnosti zdravstvene zaštite i zdravstvenih ustanova na području Jadranske prekogranične regije. U Parlamentarnoj skupštini BiH predstavljeni su i rezultati drugih vrijednih projekata, poput projekta Digital Health Europe koji pruža podršku inicijativi za digitalno zdravstvo i zdravstvenu skrb, a održan je i okrugli stol o digitalnom zdravstvu kao alatu za osnaživanje pacijenata i unapređenje skrbi.

 

 

Podijeli: