Pozivamo vas na predavanje Telefonsko navođenje kardiopulmonalne reanimacije za medicinske dispečere

U organizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu (HZHM) u srijedu, 1. rujna 2021., u 13 sati Jasna Janeš-Kovačević, dr. med. održat će predavanje Telefonsko navođenje kardiopulmonalne reanimacije za medicinske dispečere.

Doktorica Janeš-Kovačević je nacionalna instruktorica edukacijskih vježbi za dispečere u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici HZHM-a, a predavanjem će polaznicima objasniti kako rano prepoznati kardiopulmonalni arest te pravovremeno alarmirati tim hitne medicinske službe (HMS) i telefonski navoditi pozivatelja u izvođenju postupka osnovnog održavanja života do dolaska tima HMS-a.

Predavanje je prvenstveno namijenjeno medicinskim dispečerima, ali i ostalim djelatnicima HMS-a te je prijavljeno Hrvatskoj liječničkoj komori i Hrvatskoj komori medicinskih sestara i bit će bodovano sukladno njihovim Pravilnicima.

Predavanju možete pristupiti prijavom na link.

Podijeli: