Poziv na predavanje Hitna psihijatrijska stanja i nove psihoaktivne tvari

U organizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu u utorak, 19. listopada 2021., u 13 sati pročelnik Zavoda za dualne poremećaje Klinike za psihijatriju Vrapče dr. sc. Ivan Ćelić, dr. med., spec. psihijatrije - subspec. adiktolog održat će online predavanje na temu zbrinjavanja hitnih psihijatrijskih stanja i novih psihoaktivnih tvari.

Predavanje je namijenjeno svim zdravstvenim djelatnicima u djelatnosti hitne medicine i prijavljeno je Hrvatskoj liječničkoj komori i Hrvatskoj komori medicinskih sestara i bit će bodovano sukladno njihovim pravilnicima.

Predavanju možete pristupiti prijavom na link.

Podijeli: