POZIV NA DOSTAVU PONUDA SA POJAŠNJENJIMA

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Za nabavu usluga izrade

Studije izvodljivosti uspostave hitne medicinske službe brzim brodovima

Hrvatski zavod za hitnu medicinu pokrenuo je nabavu usluge izrade Studije izvodljivosti uspostave hitne medicinske službe brzim brodovima, sukladno Sporazumu o prijenosu ovlasti za provedbu postupka nabave usluga izrade studije izvodljivosti projekta uspostave hitne medicinske službe brzim brodovima između Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Poziv je objavljen 22.07.2016. godine i Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske i na mrežnim stranicama Ministarstva zdravlja

Projektni zadatak

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluga izrade Studije izvodljivosti uspostave hitne medicinske službe brzim brodovima s prilozima

Prijedlog ugovora o pružanju usluge izrade Studije izvodljivosti uspostave hitne medicinske službe brzim brodovima

Pojašnjenje i izmjena Poziva na dostavu ponuda za nabavu usluga izrade Studije izvodljivosti

Podijeli: