Počeo tečaj Temeljne komunikacijske vještine u hitnoj medicini

U Varaždinu je danas započeo trodnevni tečaj Temeljne komunikacijske vještine u hitnoj medicini za medicinske sestre i tehničare te doktore medicine, a polaznike je na samom početku pozdravila ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med. „Zbog prirode svoga posla, hitnjaci su u izuzetno teškim trenucima u direktnoj interakciji s pacijentima i njihovim bližnjima pa je stoga posebno važno da im, osim kvalitetne hitne medicinske skrbi, odgovarajućom komunikacijom koliko-toliko olakšaju situaciju“, izjavila je tom prigodom primarius Grba-Bujević.

Uvidjevši važnost komunikacije djelatnika hitne medicinske službe unutar tima te u odnosu prema pacijentima i članovima njihovih obitelji, tečaj su zajednički organizirali Hrvatsko katoličko sveučilište i Hrvatsko sestrinsko društvo hitne medicine. Tečaj je okupio 30 polaznika, djelatnika bolničke i izvanbolničke hitne službe, kojima će u sljedeća tri dana iskusni predavači spomenutog Sveučilišta, pročelnica Odjela za sestrinstvo doc. dr. sc. Marta Čviljak, doc. dr. sc. Krunoslav Novak, dr. sc. Josip Bošnjaković, Leali Osmančević, mag. comm. i doktorand Ivan Uldrijan, prenijeti znanja potrebna za kvalitetnu komunikaciju u hitnoj medicini. Vještine koje usvoje kroz devet sati predavanja i ukupno 20 sati radionica omogućit će im adekvatan pristup pacijentu, obitelji i okolini pacijenta, drugim službama te kolegama iz medicinske službe koje pacijenta prihvaćaju na daljnju obradu i liječenje.

 
Podijeli: