Osigurana bespovratna sredstva za provedbu eUsavršavanja

Gotovo pet milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda osigurao je Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) za Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika, odnosno eUsavršavanja, u sklopu kojeg će se u naredne dvije godine educirati zdravstveni djelatnici izvanbolničke hitne medicinske službe (HMS).

HZHM je 8. ožujka 2021. potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje kao posredničkim tijelima, čime službeno počinje realizacija projekta eUsavršavanje. Njime će se telemedicinski povezati 21 županijski zavod za hitnu medicinu s HZHM-om kako bi se osigurali preduvjeti za provođenje edukacije liječnika te medicinskih sestra i tehničara izvanbolničkog HMS-a na daljinu.

Program će obuhvatiti 80 predavanja u 20 tema usko vezanih za njihov djelokrug rada te im omogućiti stalan pristup novim znanjima, tehnikama i metodama rada, ali i olakšati praćenje smjernica za zbrinjavanje (srčanog udara, moždanog udara, reanimacije itd.). U sklopu projekta izradit će se i web platforma koja će omogućiti direktno izvještavanje i arhiviranje provedenih edukacija te praćenje aktivnosti sudionika. Svi materijali bit će dostupni i nakon završetka projekta svim zdravstvenim djelatnicima izvanbolničkog HMS-a, a županijski zavodi za hitnu medicinu moći će putem platforme sami organizirati edukacije na daljinu. Izgradnja web platforme služit će i kao podloga za daljnje smjerove razvoja edukacije u zdravstvu u vidu buduće e-learning platforme.

Osiguravanjem preduvjeta za provođenje učenja na daljinu, odnosno opremanjem županijskih zavoda za hitnu medicinu videokonferencijskom opremom, značajno će se skratiti vrijeme zdravstvenih djelatnika utrošeno na putovanja do mjesta održavanja stručnih sastanaka, interaktivnih radionica i predavanja. Posljedično, skratit će se i trajanje klasičnih edukacija koje bi se u budućnosti mogle fokusirati isključivo na praktični dio. To će uvelike olakšati organizaciju i dostupnost timova izvanbolničkog HMS-a.

Za provođenje eUsavršavanja, HZHM-u su dodijeljena izravna sredstva u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014. - 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.741.705,24 kune, pri čemu 85 posto troškova sufinancira EU, a 15 posto će pokriti nacionalna sredstva.

Nakon završetka projekta nastavile bi se uvoditi i nove teme edukacija kako bi se zdravstveni djelatnici kontinuirano educirali sukladno razvoju i potrebama usavršavanja u hitnoj medicini. Osim toga, uključivanje županijskih zavoda za hitnu medicinu u postojeću telemedicinsku mrežu ubrzat će i pojednostavniti razmjenu informacija vezanih za nove protokole rada zdravstvenih djelatnika, što je posebno važno u izvanrednim okolnostima poput trenutne pandemije bolesti COVID-19.

Ovaj projekt nadogradnja je dosadašnjeg Programa cjeloživotnog usavršavanja zdravstvenih radnika kojeg je pokrenuo HZHM još 2009. godine s ciljem razvoja i jačanja ljudskih potencijala na svim razinama zdravstvene zaštite. Do kraja 2019. godine stručno usavršavanje elektroničkim putem prošlo je 33 964 zdravstvenih radnika, a 79 posto predavanja pokrile su teme iz primarne zdravstvene zaštite - opće medicine.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Podijeli: