Opremu u sklopu projekta NeurNet dobile bolnice u Slavonskom Brodu i Vukovaru

Radne stanice nabavljene u sklopu IPA projekta NeurNet – Mreža za zbrinjavanje pacijenata s farmakorezistentnom epilepsijom i uznapredovanom fazom Parkinsonove bolesti danas su uručene Općoj bolnici "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod i Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana u Hrvatskoj. Svečanoj primopredaji prisustvovali su predstavnici Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med., Maja Dragosavac, dipl. pol. i Kristijan Vranjković, str. spec. ing. inf. teh., ravnatelj slavonskobrodske bolnice prim. dr. sc. Josip Samardžić, dr. med. sa suradnicima, predstavnik vukovarske bolnice te predstavnici partnera na projektu NeurNet iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Projekt NeurNet provodi se u suradnji Federalnog ministarstva zdravstva Bosne i Hercegovine, Ministarstva zdravlja Crne Gore i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu s ciljem uspostave mreže referentnih centara i bolnica kojom će se unaprijediti kvaliteta i dostupnost usluga za pacijente s farmakorezistentnom epilepsijom i uznapredovanom fazom Parkinsonove bolesti. Uz gore spomenute zdravstvene ustanove, sa Zavodom za neurologiju Kliničke bolnice Dubrava kao referentnim centrom umrežit će se KBC Split, OB Zadar, OB Dubrovnik, Hrvatska bolnica "Dr. fra Mato Nikolić" Nova Bila, Sveučilišna klinička bolnica Mostar, Univerzitetski klinički centar Tuzla, Klinički centar Crne Gore i Bolnica Bar. Modernom ICT tehnologijom omogućit će se audiovizualna komunikacija i konzultacije te razmjena nalaza, snimaka i očitanja između bolnica i referentnog centra što će osigurati postavljanje točnih dijagnoza i liječenje na daljinu.

Ukupna vrijednost projekta je 865.767,09 eura, a hrvatska komponenta iznosi 362.850,40 eura, pri čemu svaki partner sudjeluje u sufinanciranju s ukupno po 15 posto vlastitih sredstava.

Podijeli: