Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini

U organizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Hrvatskog liječničkog zbora Hrvatskog društva za hitnu medicinu i Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine od 24. do 26. listopada 2014. u Krapinskim Toplicama održan je tečaj Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini. Tečaj je namijenjen doktorima medicine te medicinskim sestrama i tehničarima izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe, a obradio je posebnosti održavanja dišnog puta i mehaničku ventilaciju u uvjetima hitne medicine.

Sljedeći tečaj Održavanje dišnog puta i mehanička ventilacija u hitnoj medicini održat će se od 6. do 8. ožujka 2015.

Podijeli: