Održana prva Škola hitne medicine za medicinske sestre i tehničare

Prvu Školu hitne medicine za medicinske sestre i tehničare koja se u petak, 22. svibnja 2015., održala u Zagrebu otvorila je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med. Tom je prigodom istaknula kako je, uz već održana dva poslijediplomska tečaja 1. kategorije stalnog medicinskog usavršavanja za liječnike koji sudjeluju u radu hitne medicinske službe (HMS), realizacijom Škole za medicinske sestre i tehničare čiji je program usklađen sa spomenutim tečajem, napravljen uspješan profesionalni iskorak u edukaciji djelatnika HMS-a.

Škola hitne medicine okupila je 120 polaznika, a dobrodošlicu im je, uz voditelja Damira Važanića, mag. med. techn., poželio i predstavnik Sekcije reševalcev v zdravstvu Anton Posavec, dipl. zn. Važanić je naglasio kako rano prepoznavanje i zbrinjavanje hitnih bolesnika, osim dobro uvježbanih postupaka u pružanju složenih intervencija, zahtjeva i teorijsko znanje koje polaznici imaju priliku unaprijediti, a Posavec je rekao da su ovakve edukacije uvijek dobrodošle jer, unatoč svemu što je do sada napravljeno na području hitne medicine, znanja uvijek nedostaje.

Škola hitne medicine za medicinske sestre i tehničare održat će se u pet ciklusa, obrađujući svaki put drugu problematiku s područja hitne medicine. U prvom ciklusu obradili su najvažnije teme iz područja kardiocirkulacijskih i respiracijskih poremećaja, način njihove kliničke prezentacije i pružanja skrbi. Polaznici Škole dobili su i za ovu prigodu tiskan priručnik Škola hitne medicine - 1. za medicinske sestre i medicinske tehničare: Kardiocirkulacijski i respiracijski poremećaji. Suvoditeljica Škole hitne medicine Emilija Lazarević, mag. educ. rehab. istaknula je kako je Škola mjesto gdje medicinske sestre i tehničari mogu dobiti daleko više informacija i znanja nego što su dosad imali prilike, s čim su se, sudeći prema evaluacijskoj anketi, složili i svi polaznici.

Sljedeća Škola obrađivat će traumatološka stanja u hitnoj medicini.

Podijeli: