Održan sastanak voditelja OHBP-a s ravnateljicom HZHM-a

U organizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu (HZHM), u utorak, 26. studenog 2019., održan je radni sastanak ravnateljice HZHM-a prim. mr. Maje Grba-Bujević, dr. med. i njezinih suradnika s voditeljima objedinjenih hitnih bolničkih prijema (OHBP) i njihovim predstavnicima iz svih županija Republike Hrvatske i grada Zagreba.

Sastanak je održan u okviru redovitog dijaloga predstavnika HZHM-a s voditeljima OHBP-a, a glavna tema sastanka bila je izrada novih te dopuna postojećih pravilnika koji se odnose na organizaciju rada u OHBP-ima i njihovo uspješno implementiranje u proces rada svakog pojedinog OHBP-a u RH. Također, istaknuta je i važnost definiranja standarda i kontinuiranog praćenja indikatora kvalitete rada u bolničkoj hitnoj medicinskoj službi (HMS), a posebno je naglašen značaj dostavljanja tih podataka HZHM-u kao javnoj zdravstvenoj ustanovi koja provodi načela sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa HMS-u.

Osim toga, na sastanku se razgovaralo o aktualnostima u radu OHBP-a te o mjerama i aktivnostima kojima se može unaprijediti hitna medicinska usluga bolničkog HMS-a.

Podijeli: