Održan radni sastanak nacionalnih instruktora za trening dispečera medicinske prijavno – dojavne jedinice

U Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu održan je radni sastanak nacionalnih instruktora za trening dispečera medicinske prijavno-dojavne jedinice. Cilj sastanka bio je dogovoriti i standardizirati načine i procedure relicenciranja svih postojećih dispečera medicinskih prijavno-dojavnih jedinica u Republici Hrvatskoj. Relicenciranje je obavezno svake tri godine, a provodi se prema Standardu osnovnog treninga za radnike izvanbolničke hitne medicinske službe.

Na sastanku, na kojemu su sudjelovali djelatnici Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i nacionalni instruktori i instruktorski kandidati iz županijskih zavoda za hitnu medicinu, dogovoreni su plan i program tečaja obnove znanja i vještina za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice. Ove godine u planu su četiri takva tečaja, a svi se županijski zavodi za hitnu medicinu moraju aktivno uključiti u pripremu i organizaciju kako bi se poboljšala kvaliteta skrbi i sigurnost hitnog pacijenta na cijelom području Republike Hrvatske.

Podijeli: