Objavljena nova zdravstvena literatura namijenjena edukaciji medicinskih dispečera u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici

Iz tiska je upravo izašao Hrvatski indeks prijema hitnog poziva za medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu koji su u sklopu Projekta unaprjeđenja hitne medicinske službe (HMS) i investicijskog planiranja u zdravstvu uredili članovi stručne radne skupine Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (MZSS), a izdali Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) i MZSS. Osim Indeksa, HZHM je pod okriljem istog projekta izdao i knjigu Medicinska prijavno-dojavna jedinica autora Andreja Finka, dipl.zn., za čije su hrvatsko izdanje odgovorni članovi radne skupine za Definiranje načina rada i protokola za rad dispečerskog HMS-a. Riječ je o novoj zdravstvenoj literaturi namijenjenoj prvenstveno edukaciji medicinskih djelatnika zaposlenih u medicinskoj dispečerskoj službi  koja će započeti u rujnu ove godine.


Da je medicinski dispečer prva karika u lancu uspješnog zbrinjavanja hitnog pacijenta, shvatio je 70-ih godina prošlog stoljeća dr. Jeff Clawson te je temeljem sustavne analize i postepenog razvoja modela odlučivanja prvi izradio određeni broj protokola kako bi ujedinio oblike komunikacije između dispečera i osobe koja poziva, te time poboljšao odaziv timova HMS-a. Danas se prioriteti dispečerstva u hitnoj medicini temelje na suvremenim saznanjima HMS-a o hitnosti zbrinjavanja bolesnih i ozlijeđenih osoba, a stupanj hitnosti se oodređuje se pitanjem o glavnom problemu koje dispečer postavlja osobi koja poziva. Pitanja su sistematizirana upravo u Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva za medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu.


Indeks je dizajniran kao alat podrške za medicinske dispečere u prijavno-dojavnim jedinicama, kako bi ispravno i dosljedno dodijelili prioritet svakom dolaznom hitnom medicinskom pozivu. Nastao je prema modelu Norveškog indeksa hitnog zbrinjavanja, a temeljem ugovora što ga je s The Laerdal Foundation for Acute Medicine kao nositeljem autorskih prava potonjeg Indeksa potpisao HZHM. Ovaj model dispečerskog odlučivanja na temelju kriterija sadrži ukupno 36 različitih dispečerskih događaja i trenutno se primjenjuje u 12 zemalja Europske unije i šire. Konačni cilj mu je osiguravanje djelotvornog i kvalitetnog rada medicinske prijavno-dojavne jedinice i HMS-a.


Norveški indeks hitnog zbrinjavanja s važećim zakonima i praksom HMS-a u Republici Hrvatskoj uskladili su članovi spomenute radne skupine MZSS, a to su: Maja Grba-Bujević, Diana Florina, Jasna Janeš Kovačević, Radmila Majhen Ujević, Davorka Muškardin, Branka Tomljanović i Predrag Vuletić. Knjiga Medicinska prijavno-dojavna jedinica, koja je izišla kao dopuna Indeksu, opisuje svaki segment iznimno odgovornog i teškog posla – dispečerstva. Podijeljena je na devet poglavlja koja se međusobno nadopunjuju i prožimaju u cilju što boljeg usvajanja i nadograđivanja znanja medicinskih dispečera. Za hrvatsko izdanje Medicinske prijavno-dojavne jedinice, uz autora Andreja Finku, zaslužni su još i Ingrid Bošan-Kilibarda, Mirjana Bubanjac, Jela Cvijanović, Nikola Franjković, Vedran Gretić, Gordana Išić, Jasna Janeš Kovačević, Nataša Matešić, Davorka Muškardin, Denis Novaković, Željko Pavlić, Đurđa Pavlović, Vera Senčar, Miho Sušić i Predrag Vuletić.

Podijeli: