Obilježena 10. obljetnica rada Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije obilježio je u srijedu, 20. travnja 2022., 10. godišnjicu rada prigodnom svečanošću koja je okupila brojne uzvanike, uključujući pomoćnika ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu (HZHM) Damira Važanića i župana Međimurske županije Matiju Posavca.

"Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije uspješno prati standarde u hitnoj medicini, a njegovo najveće bogatstvo upravo su njegovi profesionalni, odgovorni i motivirani djelatnici", naglasio je tom prigodom pomoćnik ravnateljice HZHM-a Damir Važanić. Izrazio je zadovoljstvo što međimurski Zavod u svojim redovima ima čak tri liječnika specijalista hitne medicine te tri specijalizanta, što je izravna posljedica opsežne reorganizacije sustava hitne medicine u RH u sklopu koje je HZHM uveo specijalizaciju iz hitne medicine za doktore medicine. Dodao je kako vjeruje da će i medicinske sestre i tehničari Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije uskoro imati specijalizacije koje će im osigurati kompetencije za samostalan rad u izvanbolničkoj hitnoj službi zahvaljujući projektu specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara za koji je osigurano 100 milijuna kuna u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije započeo je s radom 2012. godine s deset timova s liječnikom i pet timova prijavno-dojavne jedinice, dok danas broji 15 timova s liječnikom i 12 timova s medicinskim sestrama i tehničarima, pet timova prijavno-dojavne jedinice te osam timova sanitetskog prijevoza. Godišnje obave oko 30 000 pregleda i intervencija te prijeđu i do 800 000 kilometara. "Sustav hitne medicine na području naše županije, kakav imamo danas, vrlo dobro je organiziran, prilagođen je potrebama lokalnog stanovništva i osmišljen tako da svaki stanovnik Međimurske županije bude u jednakom položaju s aspekta dostupnosti hitne medicinske pomoći", istaknula je ravnateljica županijskog Zavoda Vladimira Križaj-Grabant.

U Zavodu za hitnu medicinu Međimurske županije trenutno je zaposleno 18 doktora medicine, 58 medicinskih sestara i tehničara te 30 vozača, a svima njima, kao i njihovim bivšim kolegama na stručnosti, trudu i ljudskom odnosu prema pacijentima zahvalio je župan Matija Posavec. Dodao je kako je u proteklih deset godina nizom investicija razvijen kvalitetan sustav hitne medicine na području Međimurske županije, no da sva ta ulaganja ne bi imala smisla bez djelatnika koji svakodnevno požrtvovno i profesionalno obavljaju svoj posao, ulažu svoje vrijeme u edukacije i posvete se svakom pacijentu.

Povodom jubilarne obljetnice rada, uručene su i posebne zahvale sadašnjim i bivšim djelatnicima. Petar Lehkec, Josip Radek, Zvonko Žagar, Marijan Győfi i Marijan Malek umirovljeni su djelatnici Zavoda koji su na svečanosti primili zahvale, dok su Stjepan Bogdan, Dragan Hunjadi, Zlatko Korunić, Ivan Marciuš, Slava Hranilović, Dragica Žganec i Branko Liber primili priznanja za 35 i više godina rada u zdravstvu.

 

 

Podijeli: