O poslovanju zavoda za hitnu medicinu na Konferenciji Udruge poslodavaca u zdravstvu

Na poziv Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med. sudjelovala je na njihovoj Konferenciji koja se od 14. do 15. svibnja 2019. održala u Opatiji. Primarius Grba-Bujević i ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije Branko Godić, dipl. oec. govorili su o aktualnostima u poslovanju, odnosno o raskoraku između zakona i financiranja županijskih zavoda za hitnu medicinu. „Teme Konferencije bile su fokusirane na funkcioniranje i poslovanje zdravstvenih ustanova, kao i na novu zakonsku regulativu u zdravstvu te na zdravstveni turizam kao jednu od najbrže rastućih grana turizma“, istaknuo je direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske mr. Dražen Jurković, dr. med. Uz ravnateljicu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Konferencija je okupila čelnike hrvatskog zdravstva poput ministra zdravstva prof. dr. sc. Milana Kujundžića, dr. med., njegovog pomoćnika izv. prof. prim. dr. sc. Vilija Beroša, dr. med., predsjednicu saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku doc. dr. sc. Ines Strenju, dr. med., ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Luciana Vukelića, dr. med. i druge.
Podijeli: