O novim načinima edukacije u hitnoj medicini na 12. međunarodnom kongresu HDMSARIST-a

Na poziv Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije (HDMSARIST), ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu (HZHM) prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med. i njezin pomoćnik za sestrinstvo Damir Važanić, mag. med. techn. sudjelovali su na njihovom 12. međunarodnom kongresu koji se od 11. do 14. travnja 2019. održao u Šibeniku.

Kongres je ponudio šarolik spektar tema, a u okviru teme Hitna medicina u 21. stoljeću, ravnateljica HZHM-a prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med. održala je predavanje o novim načinima edukacija u hitnoj medicini, uključujući učenje na daljinu te stjecanje kliničkih vještina u simulacijskim centrima na realnim modelima. O projektu Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine kojeg provodi HZHM, a koji je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda, govorio je Damir Važanić. mag. med. techn. Projektom se nastoji usavršiti znanja i vještine radnika u djelatnosti hitne medicine te unaprijediti zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj i poboljšati pristup visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama.

Uz teme vezane za hitnu medicinu, kongres je obuhvatio i teme Obitelj pacijenta kao partner u jedinicama intenzivne medicine, Anestezija u jednodnevnim kirurgijama, Hiperbarična oksigenacija - izazov u modernom sestrinstvu, Pedijatrijska i neonatalana intenzivna skrb, Klinička transfuziologija, Palijativni pacijent u jedinicama intenzivnog liječenja te slobodne teme.

 

 

Podijeli: