Nacionalne smjernice za rad izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe s pacijentima kojim je potrebna palijativna skrb

Hrvatski zavod za hitnu medicinu na svojim je mrežnim stranicama objavio Nacionalne smjernice za rad izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe (HMS) s pacijentima kojim je potrebna palijativna skrb, a koje je pročelnica Zavoda za palijativnu medicinu KBC-a Rijeka i Katedre za oftalmologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med. kao urednica predstavila na 3. kongresu hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem.

Smjernice su nastale nakon što su se u organizaciji Zavoda održali regionalni stručni sastanci pod nazivom Akutni palijativni pacijent u hitnoj medicini na kojima se, sukladno Strateškom planu razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2016. Ministarstva zdravlja, raspravljalo o unapređenju akutnog zbrinjavanja pacijenata kojima je potrebna palijativna skrb u HMS-u. Na sastancima su kao predavači sudjelovali prof. dr. sc. Karmen Lončarek, dr. med., mr. sc. Renata Marđetko, Matija Rimac, dr. med., Biserka Grbčić-Mikuličić, dr. med., Ljilja Obšivač, dr. med., Diego Brumini, dr. med. i prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med., dok su predstavnici županija, djelatnici županijskih zavoda za hitnu medicinu i djelatnici bolničkih centara za hitnu medicinu svojim sugestijama doprinijeli izradi Smjernica.

Nacionalne smjernice sadrže općenite informacije o palijativnoj skrbi, zatim informacije o specifičnom kliničkom prosuđivanju pri zbrinjavanju pacijenta, kao i o komunikaciji s pacijentom i obitelji. One djelatnicima HMS-a pružaju smjernice za rad s pacijentima kojima je potrebna palijativna skrb i/ili pacijentima s potrebom skrbi na kraju života, ali zbog svoje edukativne vrijednosti zapravo su sveobuhvatan vodič za sve koje ova tema zanima.

Nacionalne smjernice za rad izvanbolničke i bolničke hitne medicinske službe s pacijentima kojim je potrebna palijativna skrb dostavljene su svim zavodima za hitnu medicinu kao i objedinjenim hitnim bolničkim prijemima, a mogu se i preuzeti ovdje.

Podijeli: