Na prometnicama 17 dodatnih timova hitne medicinske službe tijekom turističke sezone

Tijekom turističke sezone o zdravstvenoj sigurnosti naših građana i turista na državnim cestama i autocestama će, kao i proteklih godina, brinuti 17 dodatnih timova hitne medicinske službe (HMS).

Uz redovite timove HMS-a, dodatnih 16 prometnih i jedan helikopterski tim HMS-a bit će smješteni na frekventnim lokacijama duž hrvatskih prometnica kako bi osigurali kvalitetnu hitnu medicinsku skrb svakom pojedincu. Medicinske timove u prometnim timovima HMS-a čine djelatnici županijskih zavoda za hitnu medicinu, dok helikopterski medicinski tim osigurava Ministarstvo zdravstva.

Hrvatski zavod za hitnu medicinu redovito prati dostupnost hitnih medicinskih timova, te temeljem indikatora kvalitete sustavno analizira i nadzire njihovu djelotvornost. Tijekom prošle turističke sezone, dodatni timovi imali su ukupno 2.575 intervencija tijekom kojih su uspješno zbrinuli 2.709 hitnih pacijenata. Od tog broja, helikopterski tim HMS-a imao je 160 intervencija i zbrinuo je jednak broj hitnih pacijenata.

 

Podijeli: