Međunarodni susret timova hitne medicinske službe u Puli

Pod pokroviteljstvom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, a u organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije u Puli je u srijedu, 29. travnja 2015., započeo prvi Međunarodni susret timova hitne medicinske službe (HMS) u Hrvatskoj. Susret će završiti danas kada će se u pulskoj Osnovnoj školi Veli vrh proglasiti pobjednika natjecanja te prigodno obilježiti Nacionalni dan HMS-a 30. travanj kojem će prisustvovati ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med.

Međunarodni susret timova HMS-a okupio je 23 tima iz Austrije, Slovenije, Srbije i Hrvatske. Susret je zamišljen kao natjecanje na kojem će timovi pokazati spretnost, stručnu osposobljenost i znanje u izvođenju hitnih medicinskih postupaka. Osim pismenog ispita kojim se testira njihovo teorijsko znanje, timovi HMS-a natječu se u zbrinjavanju pacijenata prema četiri scenarija bazirana na realnim situacijama. Suci ocjenjuju brzinu izvođenja postupka, pravilan pristup pacijentu i odabir opreme za što potpunije zbrinjavanje hitnog pacijenta.

Nacionalni dan HMS-a obilježava se danas diljem Hrvatske, a primarius Grba-Bujević posjetila je Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije čiji su djelatnici svoj dan obilježili „Danom otvorenih vrata“ koji je okupio velik broj građana i učenika karlovačke Medicinske škole.  Svi su informirani o djelokrugu rada i organizaciji HMS-a, s posebnim naglaskom na rad medicinske prijavno-dojavne jedinice i na komunikaciju s medicinskim dispečerom, te o hitnim stanjima koja zahtijevaju intervenciju HMS-a. Time su željeli senzibilizirati građane za djelatnost HMS-a te ih educirati kako ispravnim postupcima pozivanja HMS-a mogu doprinijeti boljem zdravstvenom ishodu ozlijeđene ili oboljele osobe.

Podijeli: