Medicinski dispečeri na edukaciji u Opatiji

U okviru Projekta unaprjeđenja hitne medicinske službe i investicijskog planiranja u zdravstvu, Hrvatski zavod za hitnu medicinu je u Opatiji, od 5. do 7. lipnja 2013., proveo edukaciju medicinskih dispečera zaposlenih u županijskim zavodima za hitnu medicinu.

Edukacija je okupila 30 polaznika iz Istarske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Ličko-senjske, Međimurske, Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke županije te Grada Zagreba. Medicinski dispečer prva je karika u lancu uspješnog zbrinjavanja hitnog pacijenta i mora odlično poznavati medicinu te posjedovati psihološke vještine kojima može umiriti pozivatelja u, za njega, iznimno stresnoj situaciji. Upravo stoga, voditelj opatijske edukacije Andrej Fink, dipl. zn. i instruktori održali su polaznicima predavanja i radionice iz osnova komunikacije, tehničke potpore, postupaka u slučaju izvanrednih situacija, dokumentiranja u dispečerskoj službi te upoznavanja sa strukturom i načinom rada s Hrvatskim Indeksom prijema hitnog poziva za medicinsku prijavno-dojavnu jedinicu.

Cilj ove edukacije, koja se završila provjerom znanja polaznika, jest ujednačena metodologija prijema hitnog medicinskog poziva u svim hrvatskim županijama.

 
Podijeli: