JAVNI POZIV NA ISKAZ INTERESA ZA IZBOR NACIONALNIH INSTRUKTORA ZA TRENING DISPEČERA MPDJ-A

Objavljujemo Javni poziv na iskaz interesa za izbor nacionalnih instruktora za trening dispečera medicinske prijavno-dojavne jedinice (doktori medicine i medicinske sestre – medicinski tehničari). Tekst Javnog poziva možete pročitati ovdje.

Podijeli: